top of page
trapeziki-diamesolavisi-2.jpg

Τραπεζική διαμεσολάβηση και εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Πιο συγκεκριμένα:

 

​1. Τραπεζική διαμεσολάβηση

 

Οφειλέτης με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που βρίσκεται σε κατάσταση υπερχρέωσης λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών του, συνήθως και με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, δύναται να προτείνει στα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία έχει οφειλές, το θεσμό της τραπεζικής διαμεσολάβησης και να συμφωνήσει με αυτά τη διεξαγωγή της με από κοινού επιλογή διαμεσολαβητή.

 

Τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται ιδιαίτερα δυναμικά ο θεσμός της ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ διαμεσολάβησης και έχει πλέον αποδειχτεί ότι, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τόσο τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και οι εταιρείες διαχείρισης των κόκκινων δανείων,  είναι πλέον περισσότερο ευέλικτες να προβαίνουν σε ρυθμίσεις με τους δανειολήπτες που τελούν σε κατάσταση υπερχρέωσης.

 

Τα στάδια της τραπεζικής διαμεσολάβησης

  • Υποβολή αιτήματος στη Τράπεζα, με πρωτοβουλία είτε του δανειολήπτη είτε της ίδιας της Τράπεζας.

  • Από κοινού επιλογή ουδέτερου και ανεξάρτητου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο των διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος με ειδικές δεξιότητες, θα βοηθήσει τα μέρη στην εξεύρεση μιας από κοινού αποδεκτής λύσης.

  • Ο χώρος διεξαγωγής της διαμεσολάβησης καθορίζεται ελεύθερα από τα μέρη σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή.

  • Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαμεσολάβηση δεσμεύονται από την τήρηση της εμπιστευτικότητας

  • Οι Δικηγόροι των μερών παρίστανται υποχρεωτικά στη διαμεσολάβηση

  • Η διάρκεια είναι συνήθως 5-7 ώρες

  • Εάν επιτευχθεί συμφωνία, καταρτίζεται Πρακτικό επιτυχίας, το οποίο με τη κατάθεση του στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Το πρόβλημα της υπερχρέωσης

 

Το γραφείο μας ασχολείται επί σειρά ετών με τον πολύπαθο τομέα των κόκκινων δανείων και πιο συγκεκριμένα με:

 

  1. Τηv τραπεζική διαμεσολάβηση για στεγαστικά, επιχειρηματικά ή καταναλωτικά δάνεια.

  2. Τις εξωδικαστικές ρυθμίσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (οι γνωστοί σε όλους μας servicers)

  3. Tον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020

Με μεγάλη εμπειρία και μία ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση - διαπραγμάτευση μεταξύ οφειλετών και πιστωτικών ιδρυμάτων από την έναρξη των διαπραγματεύσεων μέχρι και υπογραφή της τελικής συμφωνίας ρύθμισης.

2. Εξωδικαστικές ρυθμίσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (οι γνωστοί σε όλους μας servicers)

 

Οι δυσκολίες των δανειοληπτών:

 

Πληθώρα προβλημάτων αντιμετωπίζουν σήμερα οι δανειολήπτες, όπως:

- Συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις από τις εταιρείες διαχείρισης (servicers)

- Συνεχείς προσπάθειες για επικοινωνία με τις εταιρείες αυτές χωρίς αποτέλεσμα

- Απόρριψη αιτημάτων χωρίς αιτιολογία

- Ασυνέπεια στις απαντήσεις τους και τελικά,

- Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις ρυθμίσεις σε βάρος των οφειλετών που οδηγούν σε καταγγελία του δανείου και έναρξη δικαστικών ενεργειών που είναι και μακροχρόνιες και ακριβές αλλά και με αβέβαιο αποτέλεσμα για τους δανειολήπτες.

 

Σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία -  ν. 5072 / 4-12-2023 - Κόκκινα Δάνεια / Ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών / Ρυθμίσεις για τους ευάλωτους δανειολήπτες

 

Διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες με τους servicers στην προσπάθεια τους είτε να ρυθμίσουν διμερώς ή μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τα δάνειά τους και να διασώσουν τη πρώτη τους κατοικία από τον πλειστηριασμό, είτε απλά να ενημερωθούν γι’ αυτά, βρίσκουν πλέον οι δανειολήπτες μετά και την ψήφιση του νέου νόμου.

 

Πώς θα ενημερώνονται οι δανειολήπτες για τα στοιχεία του δανείου τους;

Μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία πρέπει να αναρτηθούν όλα τα δεδομένα των δανείων το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2024. Ο οφειλέτης θα μπορεί, εισερχόμενος στην ειδική εφαρμογή που θα εμφανίζεται στις ιστοσελίδες των servicers, να έχει ενημέρωση για μία σειρά από στοιχεία που αφορούν το δάνειό του, υποβάλλοντας δηλαδή τη σχετική αίτηση προς τον servicer, εκείνος είναι υποχρεωμένος το αργότερο εντός 30 ημερών να παρέχει προσωποποιημένη και αναλυτική ενημέρωση προς τους οφειλέτες, για το ύψος της οφειλής, το ιστορικό των πληρωμών, τις δόσεις, και το επιτόκιο της ρύθμισης.

3. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020

 

Ποιούς αφορά:

Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και νοικοκυριά που έχουν οφειλές προς τα πιστωτικά ιδρύματα, έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης σε έως 420 δόσεις, ενώ ο αριθμός των δόσεων για την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μπορεί να φθάσει έως τις 240.

Θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν είναι σε καθυστέρηση, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη δυσκολία εξόφλησης και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μείωση εισοδημάτων κατά 20% τουλάχιστον.

 

Ποιά είναι η διαδικασία;

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών και η λύση θα δίνεται αυτοματοποιημένα βάσει ειδικού αλγορίθμου υπολογίζοντας την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Είναι δεσμευτική η συμμετοχή των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης (servicers);

Δεν προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών φορέων διαχείρισης οφειλών στη διαδικασία.

Ωστόσο μετά τη ψήφιση του πρόσφατου νόμου (5072/2023) διευρύνεται η προστασία για τους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες και παράλληλα βελτιώνεται η λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για όλους όσοι προσφεύγουν σε αυτόν.

Είναι δεσμευτική η συμμετοχή των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης (servicers);

Δεν προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών φορέων διαχείρισης οφειλών στη διαδικασία.

Ωστόσο μετά τη ψήφιση του πρόσφατου νόμου (5072/2023) διευρύνεται η προστασία για τους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες και παράλληλα βελτιώνεται η λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για όλους όσοι προσφεύγουν σε αυτόν.

Οι υπηρεσίες μας

 

Με μεγάλη εμπειρία και μία ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση - διαπραγμάτευση μεταξύ οφειλετών και πιστωτικών ιδρυμάτων από την έναρξη των διαπραγματεύσεων μέχρι και υπογραφή της τελικής συμφωνίας ρύθμισης καθώς και την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020.

Ρωτήστε μας για κάθε απορία ή διευκρίνηση !

shutterstock_699952906-800x445.jpg
bottom of page