top of page
diamesolavisi-oikogeniakes-diadores.jpg

Διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διάφορες

Διαφορές επιδεκτικές σε οικογενειακή διαμεσολάβηση:

  • Θέματα που αφορούν στη διατροφή του άλλου συζύγου αλλά και στη διατροφή και την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων, εφόσον υπάρχουν.

  • Οικονομικής φύσεως ζητήματα που προκύπτουν από τη λύση του γάμου

  • Θέματα σχετικά με την  επικοινωνία των τέκνων  με τον γονέα, με τον οποίο δεν συμβιώνουν μαζί αλλά και με την επικοινωνία του με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

  • Επικοινωνία των τέκνων με παππούδες

  • Διαφορές σχετικά με την ακίνητη περιουσία των συζύγων και την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

  • Τυχόν άλλα θέματα που προκύπτουν από τη λύση του γάμου.

 

​Από την έκθεση πεπραγμένων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του ν. 4640/2019, προκύπτει ισχυρή τάση προσφυγής στη διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές, λόγω και του πολύ ευαίσθητου χαρακτήρα που έχουν οι υποθέσεις αυτές, ιδιαίτερα θετική διαπίστωση.

Τί είναι και που εφαρμόζεται;

 

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι ένας διαδεδομένος τρόπος διευθέτησης όλων των διαφορών που προκύπτουν από τη λύση του γάμου,  εκτός από την έκδοση του διαζυγίου, που είτε κηρύσσεται με δικαστική απόφαση (όταν υπάρχει αντιδικία) είτε μέσω συμβολαιογράφου (στο συναινετικό διαζύγιο). Μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης προσφέρεται η δυνατότητα στα μέρη να οδηγηθούν σε μία κοινά αποδεκτή συμφωνία για όλα τα θέματα που προκύπτουν από τη λύση του γάμου. Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση προσφεύγουν ζευγάρια με παιδιά ή χωρίς, εφόσον έχουν αποφασίσει να μην συνεχίσουν την  κοινή συμβίωση τους. Μέσω της διαδικασίας αυτής παρέχονται λύσεις με πολιτισμένο τρόπο σε θέματα επιμέλειας, διατροφής, επικοινωνίας γονέων και τέκνων, καθώς και σε περιουσιακά θέματα.

 

Με τον νόμο 4640/2019  (άρθρο 6), καθιερώθηκε η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, μεταξύ άλλων, και για τις περιπτώσεις οικογενειακών διαφορών, προκειμένου  οι σύζυγοι/γονείς/σύντροφοι που χωρίζουν, πριν προσφύγουν στο Δικαστήριο, να  συναντηθούν με τον  διαμεσολαβητή σε μία σύντομη υποχρεωτική συνεδρία, για να εξεταστεί η τυχόν εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους, με την διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Μερικές συχνές ερωτήσεις:

1. Ποιά είναι η ισχύς της συμφωνίας της διαμεσολάβησης;

Το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας, υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία και δύναται να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου από οποιοδήποτε από τα μέρη, ώστε να αποτελεί εκτελεστό τίτλο υπό τις προϋποθέσεις του  νόμου, δηλ να έχει την ισχύ δικαστικής απόφασης.

2. Πόσο διαρκεί μία διαδικασία διαμεσολάβησης;

Η διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης εξαρτάται από το είδος και την πολυπλοκότητα της διαφοράς που απασχολεί τα μέρη, καθώς και από τη δική τους διάθεση να συμβιβαστούν. Ενδεικτικά μιλώντας μπορούμε να πούμε ότι η επίλυση μιας διαφοράς, όπως προκύπτει από την πρακτική της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παραπέμπει σε διαδικασία με μέσο όρο διάρκειας 8 ωρών περίπου, ακόμα και εντός της ίδιας ημέρας. Εάν μιλάμε για μία οικογενειακής φύσεως διαφορά, όπου απαιτείται ρύθμιση πολλών θεμάτων, όπως διατροφή, επιμέλεια, επικοινωνία, συνήθως οι συνεδρίες που απαιτούνται είναι περισσότερες από μία εργάσιμη ημέρα.

3. Γιατί να επιλέξω να λύσω τη διαφορά μου με διαμεσολάβηση;

 

αχύτητα στη διαδικασία:

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης δίνει τη δυνατότητα γρήγορης και άμεσης επίλυσης της διαφοράς σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για την εκδίκαση μιας υπόθεσης στο δικαστήριο. Εάν τυχόν εκκρεμεί δικαστικά η υπόθεση, με την υπογραφή της συμφωνίας διαμεσολάβησης, η τυχόν εκκρεμούσα δίκη, καταργείται και έχει άμεση εφαρμογή η συμφωνία της διαμεσολάβησης.

 

υμφέρουσα οικονομικά διαδικασία:

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά από ένα μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα που μπορεί να αποβεί πολυδάπανος και με αβέβαιο αποτέλεσμα. Το κόστος της διαμεσολάβησης συμφωνείται εκ των προτέρων με το διαμεσολαβητή και βαρύνει και τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές κατ’ ισομοιρία.

 

-Απόρρητο της διαδικασίας

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης διεξάγεται σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας, που δεν επιτρέπει  να δημοσιοποιούνται ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στα μέρη και στη διαφορά που τους απασχολεί. Ιδιαιτέρως δε σε περιπτώσεις νομικών προσώπων, που τίθεται και θέμα διαφύλαξης της φήμης, η διαμεσολάβηση έχει αποδειχτεί ως ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επίλυσης της διαφοράς/αντιδικίας. Με τη διαμεσολάβηση δημιουργείται ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την επίλυση της διαφοράς, που διαφυλάσσει τα μέρη από αρνητική δημοσιότητα και παράλληλα τα διευκολύνει να διατηρήσουν ένα ομαλό κλίμα μεταξύ τους.

Υπηρεσίες του Γραφείου μας

Χώρος ειδικά διαμορφωμένος για διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων, διαπραγματεύσεων αλλά και Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης.

 

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης από εξειδικευμένη ομάδα διαμεσολαβητών με πολύχρονη εμπειρία σε θέματα οικογενειακών διαφορών.

 

Συμβουλευτικά ραντεβού

Προκειμένου να καθοδηγήσουμε τους ενδιαφερόμενους (συζύγους, γονείς κλπ) για τη διαδικασία της οικογενειακής διαμεσολάβησης και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε η λύση του γάμου να επέλθει, όσο πιο ανώδυνα γίνεται για όλη την οικογένεια, παρέχουμε Συμβουλευτικά - Ενημερωτικά ραντεβού.

Ρωτήστε μας για όλα τα θέματα που σας απασχολούν!

Family-Court-Mediation-scaled-1.webp
bottom of page